SUHF:s förbundsförsamling

Den 28 oktober höll SUHF sin förbundförsamling i Eskilstuna och jag var där då SFS har närvaro och yttranderätt på dessa.

Dagen inleddes med diskussioner kring studieavgifter, "vetenskapligt komptenta organ" samt om forskarutbildningen efter ändringarna i HF, där krav på betygsskala, högskolepedagogisk utbildning och handledarutbildning tagits bort bland annat.

Jag tänkte uppehålla
mig lite kring den första diskussionen om studieavgifter. Det finns vissa saker som kommer att ske genom nationell samverkan när avgifterna börjar gälla, såsom regelverk och tolkning av dessa, redovisning av avgifter, frågor kopplat till Migrationsverket och andra myndigheter samt etiska riktlinjer.

Lokalt på varje
lärosäte kommer istället marknadsföring, utbildningsutbud, prissättning, hanteringen av avgifter samt mottagande ske.

Sen finns det några frågor som är olösta i dagsläget kring om det ska ske nationellt eller på varje lärosäte. Det rör antagning, marknadsföring av Sverige som studiedestination, stipendiefrågan (inget nytt där än), omvärldsbevakning och andra frågor som kan komma att dyka upp.

Vad gäller stipendierna
så är det intet nytt. Vad man vet är att det kommer att vara stipendier från utrikesdepartementet som går som bistånd till 12 länder (har för mig att detta är ODA-länderna som också ändras varje år). Sedan finns det ytterligare stipendier från utrikesdepartementet som inte får ges eller tas emot av någon från de nyss nämnda 12 länderna. Detta måste rapporteras så att det kommer in till departementet och SUHF lyfte farhågor kring detta då de inte vill att studenternas landsbeteckning ska hamna i offentliga system.

Vad gäller antagningen
så vill vissa ta hem den själv och andra att det ska kvarstå som samordnad antagning nationellt. Problemet med att ha antagningen nationellt är att det atr lång tid och är inte så flexibelt. Till exempel så är utbildningsmässorna tidigare på hösten, innan ansökan och antagning startat i Sverige vilket upplevs som ett problem. Skulle lärosätena göra det själva så skulle det enskilda lärosätet kunna synas mer.

Frågan om vad
som är bäst är oklart, men med färre studenter så kan det vara värt att gå ifrån samordningen om den ej ger samma vinster.

En viktig fråga i detta är likabehandlingen av studenter. Till exempel kan inte högre ställda kriterier användas för dessa studenter och inga kurser får vara stängda för att söka till exempel, att jämföra med till exempel Danmark. Dock är frågan hur långt kravet på likabehandling går då det redan nu finns lärosäten som kommer att ordna så att det med säkerhet finns bostäder. Jag har fått frågan om det verkligen är likabehandling samtidigt som det vore olyckligt att en student ska komma hit och betala höga avgifter och inte ha någonstans att bo? Jag är förvirrad i den frågan och den ska upp för diskussion.

En annan fråga som lyftes gällande antagningen var att det inte går att låsa platser för avgiftsstudenter och anpassa antagningen därefter då resurstilldelningssystemet inte tillåter det.

Ja det var sammanfattning av den frågan. Punkterna under själva mötet var en del rapporter, bland annat från Expertgruppen för kvalitetsfrågor, hantering av full kostnadstäckning, strategi för att stärka Sverige som studiedestination samt förslag om befattningsstruktur. Där gällde frågan rätt eller möjlighet till befordran från till exempel lektor till professor.

Lars Haikola redogjorde
för läget gällande det nya kvalitetsutvärderingssystemet (kommer att bli ett eget inlägg) och så valdes ny styrelse med Pam Fredman som fortsatt ordförande och Marita Hilliges (rektor vid Högskolan i Dalarna) valdes till ny vice ordförande. Verksamhetsplan skulle också tas och där passade jag på att lyfta frågan om studentinflytande och vikten av att vi har lärosätenas stöd i den frågan. Det ledde till att den skulle läggas till i verksamhetsplanen, vilket jag blev väldigt glad för!

Det var en kort sammanfattning
så här på söndagskvällen, vilket gör att det inte innehåller några djupa analyser eller känslostormar. Det var en givande dag allt som allt, kul att sitta med alla rektorer och förvaltningschefer och lyssna till diskussioner. Jag hann även med ett snabbt besök hos Mälardalens studentkår som hann komma till Eskilstuna på eftermiddagen, mycket trevligt!

//Bea

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0