Morgonsoffan

Idag gjorde jag ett lite större avbrott i min ledighet för att delta i Gomorron Sverige och tv4 Nyhetsmorgon och diskutera förslaget om ett treterminssystem i högskolan.

Den här frågan har verkligen seglat upp i toppen av utbildningsfrågorna. Dock ska inte de övriga hamna i skymundan (såsom antagningsreglerna och resurs- och kvalitetsfrågan) för det.

Jag skrev i går om förslaget och det är fortsatt flera delar som måste klargöras innan ett sådant här system sjösätts, tyvärr framkom inte fler konkreta svar idag från Centerpartiets Ulrika Carlsson. Och det är just konkreta svar som behövs på flera områden:

 • Resursfrågan. Kvaliteten i utbildningen måste stärkas - nu. Ett införande av tre terminer måste täckas upp av resurser som kan garantera kvaliteten i utbildningen. Samt resurser som kan täcka de ökade drifts- och administrationskostnader som kommer att uppstå.
 • Studiemedlet måste höjas.
 • Tillträdesfrågor måste ses över för ett system med tre terminer.
 • Lärarna och doktorandernas möjlighet att forska och undervisa under bra förhållanden.
 • Jämförbarheten med andra utbildningar i Europa måste säkras, studenter får inte förlora möjligheten till att rättsäkert och effektivt få tillgodoräkna sig studier. Inte heller utbytesstudier får försvåras.

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) gjorde för några år sedan en rapport om frågan om utökat studieår, den ger en bra bild av för- och nackdelar med det.

//Bea

Också var det bostadsfrågan

Nytt för idag var också regeringens beviljande för nio universitet och högskolor att bedriva uthyrning av bostäder, ett pilotprojekt som ska pågå under fem års tid.

Detta ligger i linje med autonomin och lärosätenas utökade självbestämmanderätt.

Det viktigaste för SFS i bostadsfrågan är att det finns bostäder. Att blivande studenter tvingas tacka nej till de utbildningar de vill gå är inte acceptabelt! Det behövs mer bostäder för studenter, och unga generellt, och så är det (ogillar annars att vara så bestämd, men tycker att det känns passande nu).

Den frågan som är i fokus för SFS just nu är resursfrågan, mer resurser krävs till grundutbildningen då det råder akuta kvalitetsbrister. Så det viktigaste i det här fallet är att inte uthyrning (och kanske i framtiden byggande?) ab bostäder konkurrerar med den verksamhet som universitet och högskolor har till huvuduppgift att utför, nämligen utbildning och forskning.

Jag kan inte låta bli att vara lite skeptisk till om det skulle stå helt utan problem i den frågan dock, men jag erkänner gärna om jag har fel och blir gärna motbevisad i den här frågan. Sedan kan det diskuteras om huruvida universitet och högskolor egentligen ska hyra ut bostäder? Återigen känns det som att högre utbildning hamnar i en egen sfär utan kontakt med samhället i övrigt. Att utöver utbildningen så ska de tillhandahålla bostäder för studenterna när en region eller stad i allra högsta grad gynnas av att det finns ett lärosäte där, och därmed bör bostadsmarknaden eller kommunerna kunna tillgodose detta?

Nåja, en kort reflektion men huvudpoängerna är att bostadsfrågan måste lösas för studenter och att denna verksamhet inte får konkurrera om grundutbildningsmedel eller utbildnings- och forskningsverksamheten.

//Bea


Tre terminer i högskolan?

När just regeringen backat i frågan om antagningsregler och ska utreda det nya systemet med meritpoäng (vilket det kommer mer om i ett annat inlägg), så blir jag nerringd om dagens utspel i DN om att införa ett system med tre terminer i den svenska högskolan.

Förslaget kommer från Centerpartiet men även högskoleminister Tobias Krantz uttalar sig i frågan. Det senaste är dock att han tillbakavisar sitt uttalande i DN.

Så, vad ska man tycka om detta förslag? Generellt sett så är det är bra förslag, något som SFS står bakom och som har diskuterats tidigare inom studentrörelsen. Det skulle innebära en möjlighet att fortsätta sin utbildning under sommarmånaderna och uppbära studiemedel för detta. Idag har vi ett bristande trygghetssystem för studenter vilket gör att de kämpar under studietiden för att få ekonomin att gå ihop, samt under sommaren då inget studiemedel finns att tillgå om man inte väljer någon sommarkurs i brist på jobb. Många gånger finns dock inte relevanta kurser för sin utbildning och då står studenten med mer lån i slutändan.Vi ser idag att studenter söker försörjningsstöd under sommaren för att klara sitt uppehälle? Är det verkligen rimligt?

Så inget konstigt med förslaget kan tyckas. Men några brasklappar finns naturligtvis (det uttalande som Krantz sedan tog tillbaka var att han inte såg några direkta nackdelar med förslaget, något som naturligtvis inte är helt självklart beroende på hur man väljer att implementera ett sådant förslag. Vi har dessutom sett konsekvenserna av antagningssystemets förändringar).

Så vilka brasklappar finns då?

 • Det måste vara en möjlighet och inte ett tvång att läsa enligt ett treterminssystem. Det är en heterogen studentpopulation i Sverige idag och det systemet skulle inte passa alla. Det finns många studenter med barn eller andra sociala förhållanden som gör att sommaren inte kan fyllas av en obligatorisk termin med studier. Vidare så finns det de som har sommarjobb som är relevanta för utbildningen och därmed vill jobba under den tiden. Så valfriheten är otroligt viktig.

 • Studiemedlet måste höjas. Det måste vara på en rimlig nivå för att kunna försörja sig under hela studietiden. Idag räcker det inte utan studenter går 625 kronor back varje månad. För de som väljer att studera istället för att jobba så innebär det också ett inkomstbortfall när man väljer bort att jobba, oavsett anledning.

 • Ska detta genomföras krävs en ordentlig utredning där man faktiskt lyssnar på remissinstanserna och de parter som berörs av detta. Här tänker jag inte minst på lärare och doktorander och planeringen av utbildningen samt deras förhållanden. Det är en mängd delar att se över och med dagens situation i utbildningssverige och alla förändringar som ska ske så kommer det inte vara oproblematiskt, tvärtom.

 • Resurser, resurser, resurser!!! Idag ser vi stora kvalitetsbrister inom högskolan och SFS driver behovet av 5 miljarder kronor under nästa mandatperiod för att komma tillrätta med den urholkning som skett sedan mitten av 90-talet. De 5 miljarderna ska nog noga uppräknas vid en sdan här förändring. Utbildningskvaliteten ska vara hög och det är den inte idag. Ska ett treterminssystem införas så ska utbildningskvaliteten vara hög även då (som att någon trodde något annat) under samtliga terminer.

Så det är inte helt utan nackdelar om man inte väljer att noggrannt i samarbete med sektorn se över alla de punkter jag lyft ovan.

Imorgon diskuterar jag frågan i Gomorron Sverige! kl. 7.15 och senare i Nyhetsmorgon på TV4. Kika gärna då!

//Bea

Dags att informera mera

I förra veckan gav regeringen ett uppdrag till CSN att förbättra informationen till studerande m.m. (tycker att "m.m." är spännande att skriva i ett regeringsuppdrag, ska hålla utkik efter om det är praxis). Detta är med anledning av de återkrav som studenter vid bland annat KTH och Chalmers fick i våras trots att de studerade på heltid, dock inte enligt CSN:s definition av heltidsstudier.

CSN och studiemedlet har studentrörelsen arbetat med sedan CSN upprättades på 60-talet. Frågorna att arbeta med är många gånger desamma. Vi ser fortfarande studenter som hamnar mellan stolarna på grund av att verkligheten och studenterna inte är anpassade efter CSN:s karta.

Följande går att läsa i propositionen "Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet": Regeringen eftersträvar ett effektivt och sammanhållet studiestödssystem som ska vara enhetligt och överblickbart för den enskilde. Studiestödssystemet måste vara långsiktigt samhällsekonomiskt hållbart och rättssäkerheten inom systemet måste vara hög.

Jag vet inte om det är möjligt att kombinera "effektivt" med till exempel rättvist och anpassat efter studenterna. Tyvärr. Att enkel administration är ett eftersträvansvärt mål förstår jag, men det får inte ske på bekostnad av att det ser till studenternas situation i första hand.

Här är ett av de senare inläggen i frågan från SFS, på SvD Brännpunkt.

//Bea


SFS i Almedalen 2010

I lördags natt var jag åter i Stockholm efter en hektisk vecka i Almedalen. Det var otroligt roligt att få uppleva det på plats och en toppenstart på ordförandeuppdraget för SFS.

Extra roligt var att det var så många kåraktiva på plats, nytt för i år förstod jag. Mycket var på grund av den bostadsdebatt som gick av stapeln på torsdagen, men jag hoppas att det fortsätter kommande år, studentrörelsen var överallt och det behövs!

Höjdpunkten under veckan var SFS lyckade seminarium och debatt där jag gjorde min debut får man väl säga. Ett väldigt bra arrangemang och debatten blev riktigt bra!

Det är svårt att sammanfatta en vecka så full av intryck så jag ska inte göra något överdrivet försök till det. Men några punkter värda att nämna som jag kommer att minnas:

 • Får ställa första frågan till Anders Borg på hans finanspolitiska seminarium varpå detta svar följde.
 • Snackisen om Gudrun Schymans pengabränning.
 • Snackisen om Littorin, naturligtvis.
 • SFS, SFQ och RFSL ungdoms frukostmingel, superlyckat!


 • Kårmingel hos SFS på fredagen.

 • Alla kåraktiva och aktiva inom studentfrågor - var man än gick stötte man på någon, så roligt!
 • Alla trevliga fikastunder jag och Elisabeth hade med företrädare för högskolesektorn och utbildningspolitiker.
 • Lyckan över att trots allt ha en vilstol på båten hem :)

Årets Almedalsvecka var lyckad för SFS del och jag hoppas på repris och lite till nästa år, idéer snurrar redan!

På återseende Visby!
//Bea

RSS 2.0