Kungliga Musikhögskolans Studentkår kritiska mot kulturministerns uttalande

Jag tycker helt klart att konstnärliga utbildningar alltför ofta tappas bort i utbildningsdebatten, ibland får jag känslan av att de liksom inte "räknas in" i utbildningssverige. Det förutsätts ofta i debatten att det är tekniska/naturvetenskapliga/samhällsvetenskapliga/humanistiska (ibland i alla fall..) eller juridiska utbildningar som menas.

Ärligt ska jag också
erkänna att jag inte är så insatt som jag skulle vilja vara i de konstnärliga utbildningarna, eller så är jag fånigt fel ute i att tro att de skiljer sig nämnvärt från andra utbildningar...jag är något generad inför detta. Detta också trots att jag som ordförande för Karlstad Studentkår också hade Musikhögskolan Ingesund som verksamhetsområde. Under åren så har flera jobbat på att stärka kontakten till sektionen där för att stärka inblicken i deras utbildning och arbete och jag nådde inte hela vägen fram under mitt år ska jag erkänna (outar mig själv här nu...).

Vad gäller framtiden
för studenter på konstnärliga utbildningar så kan jag dock säga att de som de allra flesta vill kunna försörja sig på det de är intresserade av och älskar att göra. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth gick i förra veckan ut och sa att hon ville se fler volontärer inom kulturvärlden.

Kungliga Musikhögskolans Studentkår gick då ut med ett pressmeddelande i kritik mot detta:

"Fler jobb istället för gratisjobbare!

I veckan kunde vi höra kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths starka önskan efter fler volontärer i kulturvärlden. Kungl. Musikhögskolans Studentkår (KMS) menar att det här är ett aningslöst förslag i en tid då kulturpolitiken står inför stora utmaningar.

 

KMS har ingenting emot att folk arbetar som volontärer, tvärtom. Däremot är det problematiskt och oroväckande när kulturdebatten börjar handla om hur man ska få fler som jobbar gratis i en tid då man står inför stora utmaningar med att skapa förutsättningar för konst och kultur i samhället. Kulturministerns förslag kan tyckas harmlöst men saknar riktning och mål. Var finns de politiska visionerna och de långsiktiga lösningarna?

 

”Det här förskjuter debatten och befäster bilden av kultur som något man håller på med lite på kul.” säger Victor Lisinski, ordförande för KMS. ”Våra medlemmar är högutbildade kreatörer och pedagoger med stark konstnärlig drivkraft och vilja att skapa ett levande kulturklimat. Vi vill se konkreta lösningar på hur denna kapacitet ska tas tillvara, inte tomma förslag.”

 

Victor har själv arbetat som volontär på festivaler, konserter och i vänföreningar och håller inte med om att kulturvärlden saknar förmåga att ta emot volontärer.

”Kulturministern är välkommen att ställa upp som volontär på någon av de festivaler som anordnas av våra studenter. Då märker hon hur väl rustade vi är för att ta emot ideellt arbete.”

 

För mer information kontakta

 

Victor Lisinski - ordförande Kungl. Musikhögskolans Studentkår

victor.lisinski@student.kmh.se

070 495 09 04

 

Ingrid Sivard - sekreterare Kungl. Musikhögskolans Studentkår

ingrid.sivard@student.kmh.se

070 568 51 41"

 

Väl rutet säger jag och måste se till att fylla igen mitt kunskapsglapp genom ett besök hos KMS.

//Bea


SUHF:s förbundsförsamling

Den 28 oktober höll SUHF sin förbundförsamling i Eskilstuna och jag var där då SFS har närvaro och yttranderätt på dessa.

Dagen inleddes med diskussioner kring studieavgifter, "vetenskapligt komptenta organ" samt om forskarutbildningen efter ändringarna i HF, där krav på betygsskala, högskolepedagogisk utbildning och handledarutbildning tagits bort bland annat.

Jag tänkte uppehålla
mig lite kring den första diskussionen om studieavgifter. Det finns vissa saker som kommer att ske genom nationell samverkan när avgifterna börjar gälla, såsom regelverk och tolkning av dessa, redovisning av avgifter, frågor kopplat till Migrationsverket och andra myndigheter samt etiska riktlinjer.

Lokalt på varje
lärosäte kommer istället marknadsföring, utbildningsutbud, prissättning, hanteringen av avgifter samt mottagande ske.

Sen finns det några frågor som är olösta i dagsläget kring om det ska ske nationellt eller på varje lärosäte. Det rör antagning, marknadsföring av Sverige som studiedestination, stipendiefrågan (inget nytt där än), omvärldsbevakning och andra frågor som kan komma att dyka upp.

Vad gäller stipendierna
så är det intet nytt. Vad man vet är att det kommer att vara stipendier från utrikesdepartementet som går som bistånd till 12 länder (har för mig att detta är ODA-länderna som också ändras varje år). Sedan finns det ytterligare stipendier från utrikesdepartementet som inte får ges eller tas emot av någon från de nyss nämnda 12 länderna. Detta måste rapporteras så att det kommer in till departementet och SUHF lyfte farhågor kring detta då de inte vill att studenternas landsbeteckning ska hamna i offentliga system.

Vad gäller antagningen
så vill vissa ta hem den själv och andra att det ska kvarstå som samordnad antagning nationellt. Problemet med att ha antagningen nationellt är att det atr lång tid och är inte så flexibelt. Till exempel så är utbildningsmässorna tidigare på hösten, innan ansökan och antagning startat i Sverige vilket upplevs som ett problem. Skulle lärosätena göra det själva så skulle det enskilda lärosätet kunna synas mer.

Frågan om vad
som är bäst är oklart, men med färre studenter så kan det vara värt att gå ifrån samordningen om den ej ger samma vinster.

En viktig fråga i detta är likabehandlingen av studenter. Till exempel kan inte högre ställda kriterier användas för dessa studenter och inga kurser får vara stängda för att söka till exempel, att jämföra med till exempel Danmark. Dock är frågan hur långt kravet på likabehandling går då det redan nu finns lärosäten som kommer att ordna så att det med säkerhet finns bostäder. Jag har fått frågan om det verkligen är likabehandling samtidigt som det vore olyckligt att en student ska komma hit och betala höga avgifter och inte ha någonstans att bo? Jag är förvirrad i den frågan och den ska upp för diskussion.

En annan fråga som lyftes gällande antagningen var att det inte går att låsa platser för avgiftsstudenter och anpassa antagningen därefter då resurstilldelningssystemet inte tillåter det.

Ja det var sammanfattning av den frågan. Punkterna under själva mötet var en del rapporter, bland annat från Expertgruppen för kvalitetsfrågor, hantering av full kostnadstäckning, strategi för att stärka Sverige som studiedestination samt förslag om befattningsstruktur. Där gällde frågan rätt eller möjlighet till befordran från till exempel lektor till professor.

Lars Haikola redogjorde
för läget gällande det nya kvalitetsutvärderingssystemet (kommer att bli ett eget inlägg) och så valdes ny styrelse med Pam Fredman som fortsatt ordförande och Marita Hilliges (rektor vid Högskolan i Dalarna) valdes till ny vice ordförande. Verksamhetsplan skulle också tas och där passade jag på att lyfta frågan om studentinflytande och vikten av att vi har lärosätenas stöd i den frågan. Det ledde till att den skulle läggas till i verksamhetsplanen, vilket jag blev väldigt glad för!

Det var en kort sammanfattning
så här på söndagskvällen, vilket gör att det inte innehåller några djupa analyser eller känslostormar. Det var en givande dag allt som allt, kul att sitta med alla rektorer och förvaltningschefer och lyssna till diskussioner. Jag hann även med ett snabbt besök hos Mälardalens studentkår som hann komma till Eskilstuna på eftermiddagen, mycket trevligt!

//Bea

RSS 2.0